Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Folketalsutviklinga i Fitjar - ingen småkommune lenger

Oppretta: 22.02.2019 – Sist oppdatert 22.02.2019

I dag har SBB offentleggjort folketalet for 01.01.19, og folketalet i Fitjar er 3201.

Les meir

Fitjar helsestasjon

Oppretta: 22.02.2019 – Sist oppdatert 22.02.2019

Helsestasjonen held ope alle dagar i vinterferien, utanom tysdag 26. febuar

Les meir

Eit svært godt økonomisk resultat for Fitjar kommune i 2018

Oppretta: 20.02.2019 – Sist oppdatert 22.02.2019

PressemeldingFitjar kommune  fekk eit svært godt økonomisk resultat i 2018, med eit mindreforbruk på 16,5 mill.  Det var budsjettert med eit mindreforbruk på 1,7 mill.

Les meir

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Kommunestyre- og fylkestingsval 2019 - kunngjøring listeforslag

Oppretta: 19.02.2019 – Sist oppdatert 19.02.2019

Listeforslaget må ha kome fram til kommunen kl. 12 (dagtid) den 1. april 2019.  Det er ikkje nok at brevet med listeforslaget er poststempla innen fristen. For meir info sjå www.valg.no eller Face...

Les meir

Søknad om barnehageplass, barnehageåret 2019/2020

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 07.02.2019

Barn som fyller eitt år innan utgangen av august det året det vert søkt om barnehageplass, har etter søknad innan fristen for hovudopptaket rett til å få plass i barnehage innan august. Barnet...

Les meir

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 20.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatt...

Les meir

Dialogmøte nye Vestland fylke

Oppretta: 01.02.2019 – Sist oppdatert 01.02.2019

I løpet av dei neste vekene skal fylkesordførarane i Hordaland og Sogn og Fjordane saman med påtroppande fylkesrådmann i Vestland fylkeskommune ut på dialogmøteturné for å møte innebyggjarar, lag, ...

Les meir

Gå til alle nyhende
Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur av tare på lokalitet Dyrholmen Vest

Offentleg ettersyn - søknad om løyve til akvakultur av tare på lokalitet Dyrholmen Vest

Oppretta: 18.02.2019 – Sist oppdatert 18.02.2019

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere og drive akvakultur av tare på lokalitet Dyrholmen Vest. Arealet er på 20 dekar med ein planlagt årleg produksjon på 100 tonn. Søknaden lig...

Les meir

Høyring for planprogram, og varsling av oppstart av kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040

Oppretta: 07.02.2019 – Sist oppdatert 20.02.2019

Formannskapet i Fitjar kommune legg forslag til  «Planprogram for kommuneplanen sin samfunnsdel 2020-2040» ut på høyring i tråd med plan- og bygningsloven (PBL)  § 4-1. Fitjar kommune varslar opps...

Les meir

Melding om oppstart av planarbeid. Planprogram til offentleg ettersyn.

Oppretta: 04.02.2019 – Sist oppdatert 04.02.2019

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres det at Arkitektkontoret BREKKE HELGELAND BREKKE AS starter arbeid med detaljplan for Fjellheim FUS barnehage i Fitjar kommune. Arbeidet omfatt...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss