Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Lag din eigen digitale postkasse !

Lag din eigen digitale postkasse !

Oppretta: 15.03.2018 – Sist oppdatert 15.03.2018

Fitjar kommune har sidan 2016 nytta tenesten SvarUT ved utsending av brev, dette vil sei at brev vert sendt via Digital postkasse. Fitjar kommune oppmodar no om at DU skaffar deg digital postkasse...

Les meir

LAN i idrettshallen på FKIB fredag 16.03 til søndag 18.03.

LAN i idrettshallen på FKIB fredag 16.03 til søndag 18.03.

Oppretta: 14.03.2018 – Sist oppdatert 15.03.2018

Frå fredag kl. 18.00 til sundag kl. 12.00 vert det LAN i Fitjar kultur- og idrettsbygg for deg som går i 7. klasse til og med 1. vgs. Viktig å melde seg på snarast råd slik at ein får rigga opp nok...

Les meir

ID 478 Rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule

Oppretta: 14.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Frå 01.08.2018 er det ledig 100 % stilling som rektor ved Rimbareid barne- og ungdomsskule. Skulen er attraktiv med nytt tilbygg, rehabilitert bygningsmasse og  oppgradert uteområde. Skulen har om ...

Les meir

ID 475 Styrar Fitjarstølane barnehage

Oppretta: 14.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Frå 01.08.2018 er det ledig 100 % stilling som barnehagestyrar i Fitjarstølane barnehage (80 % styrarressurs og 20 % på avdeling). Barnehagen har to avdelingar med tilsette i 7,8 stillingar. Bygnin...

Les meir

Betre tverrfagleg innsats

Betre tverrfagleg innsats

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

Kommunane Bømlo, Fitjar og Stord har teke i bruk samarbeidsmodellen Betre tverrfagleg Innsats (BTI) som metode og arbeidsverktøy i arbeidet for barn og unge som har det vanskeleg.

Les meir

Prøveprosjekt tekstil i Fitjar opphøyrer

Prøveprosjekt tekstil i Fitjar opphøyrer

Oppretta: 08.03.2018 – Sist oppdatert 08.03.2018

SIM orieterer med dette om at prøveprosjektet med henting av tekstil i Fitjar vert avslutta 8. april.  Dette med bakgrunn i at SIM frå 9. april går over til ny transportør og ny henteordning i heil...

Les meir

ID 477 Rådgjevar landbruk

Oppretta: 07.03.2018 – Sist oppdatert 14.03.2018

Stord Fitjar landbruks- og miljøkontor har ledig stilling i fullt årsverk som rådgjevar innan landbruksforvaltning.   Kontoret tek hand om landbruksforvalting og miljøoppgåver for kommunane Stord...

Les meir

Informasjon frå Fitjar kommune

Oppretta: 02.03.2018 – Sist oppdatert 02.03.2018

Fitjar kommune sender ut informasjon til sine innbyggjarar via "varslemeg.no". På følgjande lenke https://varslemeg.no/ kan du sjekke det som er registrert på deg, evnt. registrere nummeret ditt de...

Les meir

Gå til alle nyhende

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Melding om oppstart av arbeid med mindre reguleringsendring

Oppretta: 27.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Frå Multiconsult Norge ligg det føre varsel om oppstart av mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust, gnr. 38 bnr. 2 og 7 med PlanID 1999302 i Fitjar kommune. Forslagsstillar er...

Les meir

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 22.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss