Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Ope møte om skulebruksplan

Ope møte om skulebruksplan

Oppretta: 16.08.2018 – Sist oppdatert 16.08.2018

Ope møte om høyringsutkastet til skulebruksplanen vert måndag 3. september kl.19.00 i kultur og idrettsbygget. 

Les meir

Vegstenging

Vegstenging

Oppretta: 14.08.2018 – Sist oppdatert 14.08.2018

Frå fredag 17. august kl. 07:00 vert Stølsvegen (Skrammavegen) stengt for all gjennomgang grunna gravearbeid.  Arbeidet er forventa å vare i 4 veker.

Les meir

Klipp hekken

Klipp hekken

Oppretta: 03.08.2018 – Sist oppdatert 03.08.2018

Sumaren er på hell, og hausten med sitt mørke snik seg innpå. Det gjer det stadig vanskeligare å sjå dei mjuke trafikantane som ferdes på vegane.   Mot mørket verkar berre refleks og god belysning,...

Les meir

Tilskot til lågterskel fysisk aktivitet for born og ungdom

Oppretta: 29.06.2018 – Sist oppdatert 08.08.2018

Kommunar og frivillige organisasjonar kan søkje på denne felles tilskotsordninga for tiltak innan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv for barn og unge. Det vert lyst ut 375 000 kr i ny søknadsr...

Les meir

Høyringsutkast til skulebruksplan

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring. Høyringsperioden er 25. juni –...

Les meir

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oppretta: 15.06.2018 – Sist oppdatert 08.08.2018

Maria-Ana Brata: Veke 32 og 33,  Gabor Pal Borgulya: Veke 29, 30, 31 og 32, Waleed Brisam: Veke 26, 27, 28 og 34  

Les meir

Chat for barn og ungdom

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten ...

Les meir

Smil-midlar

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til: Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald Istandsetting og tilretteleg...

Les meir

Gå til alle nyhende
Høyringsutkast til skulebruksplan

Høyringsutkast til skulebruksplan

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 22.06.2018

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 12. juni, sak PS 34/18 å leggje høyringsutkast til skulebruksplan for Fitjar kommune 2019 – 2023 ut til offentleg høyring. Høyringsperioden er 25. juni –...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss