Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Ferieavvikling ved helsestasjonen/opening Public health centre

Ferieavvikling ved helsestasjonen/opening Public health centre

Oppretta: 19.06.2018 – Sist oppdatert 19.06.2018

I sommar vil det bli noko redusert bemanning og opningstid ved helsestasjonen, grunna ferieavvikling.  Opningstid vert vanlegvis mellom kl 08:30 - 14:00.  Helsestasjonen er stengt fredag 27.07.2018...

Les meir

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oversikt over ferieavikling på Fitjar legekontor

Oppretta: 15.06.2018 – Sist oppdatert 19.06.2018

Maria-Ana Brata: Veke 32 og 33,  Gabor Pal Borgulya: Veke 29, 30, 31 og 32, Waleed Brisam: Veke 26, 27, 28 og 34  

Les meir

Høyring: Planstrategi 2016-2019

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Formannskapet vedtok den 13.06.2018 i sak PS 50/18 å leggja på høyring Planstrategi 2016-2019 for Fitjar kommune.

Les meir

Oppheving av forbod

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Vatning- og totalforbodet mot bålbrenning er no oppheva.   Brannsjefen viser til det generelle forbudet mot å gjera opp eld i eller i nærheten av skog og anna utmark frå 15 april til 15 september.

Les meir

Chat for barn og ungdom

Chat for barn og ungdom

Oppretta: 24.05.2018 – Sist oppdatert 24.05.2018

PIO-senteret har nylig åpnet en chat for barn og ungdom: «Noen på hjertet?». Chatten er for personer opp til 25 år, som har utfordringer eller bekymringer rundt sykdom hos noen nær dem. På chatten ...

Les meir

Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast?

Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast?

Oppretta: 23.05.2018 – Sist oppdatert 23.05.2018

Plastforsøpling i havet er en av vår tid største miljøproblem. 70 til 90 prosent av forsøpling langs kysten er plast.  Forsøplingen kommer fra landbaserte kilder og fra fiske- og havbruk. Myndig...

Les meir

Flagget til topps for positiv folketalsutvikling i Fitjar.

Flagget til topps for positiv folketalsutvikling i Fitjar.

Oppretta: 23.05.2018 – Sist oppdatert 23.05.2018

Fitjar hadde ei auke på 8 personar i 1. kvartal og er no 3202 innbyggjarar. Alle nye innbyggjarar er hjarteleg velkomne!  

Les meir

Ny styrar i Fitjarstølane Barnehage

Ny styrar i Fitjarstølane Barnehage

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Sanna Kristina Pynnönen er tilsett som ny barnehagestyrar i Fitjarstølane Barnehage. Sanna Kristina kjem opprinneleg frå Sverige, men har budd fleire år på Austlandet før ho no har flytta til Stord...

Les meir

Gå til alle nyhende

Høyring: Planstrategi 2016-2019

Oppretta: 14.06.2018 – Sist oppdatert 14.06.2018

Formannskapet vedtok den 13.06.2018 i sak PS 50/18 å leggja på høyring Planstrategi 2016-2019 for Fitjar kommune.

Les meir

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 22.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss