Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Kulturlandskapsprisen Hordaland 2018

Kulturlandskapsprisen Hordaland 2018

Oppretta: 16.05.2018 – Sist oppdatert 16.05.2018

Kulturlandskapsgruppa i Hordaland ber om kandidatar til Kulturlandskapsprisen for 2018.  Tema for 2018 er "Bratt areal og andre driftsvanskar".  Det vert i tillegg lagt vekt på at ein tek vare på  ...

Les meir

Kom med idé til fylkesvåpen!!

Kom med idé til fylkesvåpen!!

Oppretta: 15.05.2018 – Sist oppdatert 15.05.2018

Har du ein god idé til kva som kan vere eit samlande fylkesvåpen for det nye fylket, så del det med oss! Sender du inn forslag, er du med og konkurrerer om 25 000 kroner i hovudpremie. Dei andre f...

Les meir

Folkehelseundersøkinga i Hordaland

Folkehelseundersøkinga i Hordaland

Oppretta: 15.05.2018 – Sist oppdatert 15.05.2018

Har du motteke invitasjon til å delta i den store folkehelseundersøkinga i Hordaland, men enno ikkje svart??? Då må du skunde deg å svare før 16. mai slik at synspunkta dine kjem med.

Les meir

Ny styrar i Fitjarstølane Barnehage

Ny styrar i Fitjarstølane Barnehage

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Sanna Kristina Pynnönen er tilsett som ny barnehagestyrar i Fitjarstølane Barnehage. Sanna Kristina kjem opprinneleg frå Sverige, men har budd fleire år på Austlandet før ho no har flytta til Stord...

Les meir

Smil-midlar

Smil-midlar

Oppretta: 04.05.2018 – Sist oppdatert 04.05.2018

Ved ordninga ”Særskilde miljøtilskot i jordbruket” kan det bl.a søkjast om tilskot til: Istandsetting av kulturlandskap eller område med spesielt biologisk mangfald Istandsetting og tilretteleg...

Les meir

Oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg.

Oppretta: 02.05.2018 – Sist oppdatert 02.05.2018

Det vert med dette meldt oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg, gnr. 50 bnr. 170 m/fl, PlanId 1222_201702.  Oppstart er meldt av ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av Sun...

Les meir

Referat frå "Bransjemøte/frukostmøte"

Oppretta: 02.05.2018 – Sist oppdatert 02.05.2018

24. april vart det halde "Bransjemøte/frukostmøte" i Fitjar rådhus.  Referat frå møtet finn du her.  Presentasjonen til Anne-Lise Næs Olsen finn du her.  Presentasjonen til Atle Tornes finn du h...

Les meir

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Pressemelding frå Flexit - tilbakekaller baderomsvifte

Oppretta: 27.04.2018 – Sist oppdatert 27.04.2018

Flexit tiltakekaller eldre versjoner av baderomsviften "Silent Eco".  Berørte vil få erstatta produktet med ein ny modell.  

Les meir

Gå til alle nyhende

Oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg.

Oppretta: 02.05.2018 – Sist oppdatert 02.05.2018

Det vert med dette meldt oppstart av detaljregulering for Svartasmåget avfallsanlegg, gnr. 50 bnr. 170 m/fl, PlanId 1222_201702.  Oppstart er meldt av ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av Sun...

Les meir

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Melding om oppstart av arbeid med mindre reguleringsendring

Oppretta: 27.02.2018 – Sist oppdatert 28.02.2018

Frå Multiconsult Norge ligg det føre varsel om oppstart av mindre endring av gjeldande detaljregulering for Tranøy Aust, gnr. 38 bnr. 2 og 7 med PlanID 1999302 i Fitjar kommune. Forslagsstillar er...

Les meir

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 22.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Offentleg ettersyn – Søknad om etablering av anlegg for produksjon av matfisk på ny lokalitet Fossvika

Oppretta: 28.02.2018 – Sist oppdatert 01.03.2018

Engesund Fiskeoppdrett AS søkjer om løyve til å etablere anlegg for produksjon av laks på ny lokalitet Fossvika i Fitjar kommune. Det er søkt om maksimalt 2340 tonn biomasse.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss