Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Høyring - lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim

Oppretta: 07.04.2017 – Sist oppdatert 07.04.2017

Utval for Oppvekst og omsorg vedtok i møte 04.04.2017 å leggja ut på høyring  sak PS 13/17 - Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Fitj...

Les meir

Nytt frå NAV

Oppretta: 06.04.2017 – Sist oppdatert 06.04.2017

Frå 3. april 2017 skal NAV ha hovudvekt på oppfølging og arbeidsretta aktivitet. Dersom du ynskjer å snakke med din kontaktperson må du ha timeavtale. Det betyr at du frå 3. april vil få s...

Les meir

Står du oppført med rett adresse??

Oppretta: 04.04.2017 – Sist oppdatert 04.04.2017

Fitjar kommune informerer med dette om at når vegadresse og husnummer er tildelt eigedomen må dei som har registrert annan postadresse hos folkeregisteret, slette denne då denne ikkje samsvarer med...

Les meir

Johannes Kleppevik sitt minnefond

Johannes Kleppevik sitt minnefond

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 28.03.2017

Kvart år vert det delt ut ein minnepris som går til einskildpersonar, lag eller organisasjonar som på ein framifrå måte har fremja kystkulturen i Hordaland

Les meir

Telefonsentral og timebestilling via sms ved legesenteret

Oppretta: 28.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Grunna forsinkelse på ny telefonsentral til nye Fitjar legesenter må ein inntil vidare bruke Rådhuset legekontor sitt nummer, 53497105.   Ein kan også bestille time eller faste reseptar ved å sen...

Les meir

Fitjar Legesenter

Fitjar Legesenter

Oppretta: 21.03.2017 – Sist oppdatert 30.03.2017

Legane i Fitjar flytter over i nytt  legesenter frå 27.03.17. Det nye Fitjar Legesenter finn ein i dei  ombygde  tannlegelokala i Fitjar bu- og beh. senter, adresse Gamle Havnavegen 2.   

Les meir

Kartlegging av friluftslivområde

Kartlegging av friluftslivområde

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 20.03.2017

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert  no lagt ut på høyring.

Les meir

GALLERI LOSJEN UTSTILLINGSOPNING LAURDAG 11. MARS

GALLERI LOSJEN UTSTILLINGSOPNING LAURDAG 11. MARS

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 28.02.2017

Nina Aarbø Olsen sin debututstilling " Perler på jorda og skattar i himmelen" opnar laurdag 11. mars kl. 15.00.  

Les meir

Gå til alle nyhende

Høyring - lokal forskrift for tildeling av plass i sjukeheim

Oppretta: 07.04.2017 – Sist oppdatert 07.04.2017

Utval for Oppvekst og omsorg vedtok i møte 04.04.2017 å leggja ut på høyring  sak PS 13/17 - Forslag til lokal forskrift for tildeling av langtidsopphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad i Fitj...

Les meir

Kartlegging av friluftslivområde

Kartlegging av friluftslivområde

Oppretta: 27.02.2017 – Sist oppdatert 20.03.2017

Kartlegging og verdisetjing av område for friluftsliv i Fitjar kommune vert  no lagt ut på høyring.

Les meir

Reguleringsendring Litla Kråko

Oppretta: 22.02.2017 – Sist oppdatert 22.02.2017

Fitjar kommune v/Utval for plan og miljø vedtok i møte 07.02.2017 i sak PS 5/17 mindre endring for del av detaljregulering for Litla Kråko med planID 1222_201103-01.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss