Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Orientering om tilskotsordningar til verna kulturminne i Vestland

Oppretta: 25.02.2020 – Sist oppdatert 25.02.2020

Fitjar kommune har redusert omfanget på stillinga innan kultur, og formannskapet vedtok i førre  møte 19.02.20 prioritering av arbeidsoppgåver. Saka til formannskapet som viser kommunen sine innsat...

Les meir

 Galleri Losjen viser utstillinga NOSTALGIA

Galleri Losjen viser utstillinga NOSTALGIA

Oppretta: 24.02.2020 – Sist oppdatert 24.02.2020

Nostalgia er ein utstilling basert på møte mellom musikk og bilde. Karvel Strømme tek oss med på ei historisk vandring gjennom ei spanande side av biletkunsten. Han vil løfte kunstvverk  på plateco...

Les meir

Skattelistene for 2020

Oppretta: 21.02.2020 – Sist oppdatert 21.02.2020

Skattetakstlistene for 2020 er lagt ut til offentleg ettersyn i i 6 veker frå  21.02.2020.   Lista finn du her Frist for å klage er 8. april 2020. Klagen skal vera skriftleg, grunngjeven og under...

Les meir

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat for 2019.

Fitjar kommune rapporterer eit godt økonomisk resultat for 2019.

Oppretta: 13.02.2020 – Sist oppdatert 13.02.2020

Fitjar kommune har skapt eit godt økonomisk resultat for 2019, med eit mindreforbruk på 6,1 mill. kr. Vi har nytta våre økonomiske ressursar i tråd med budsjettet, til kommunen sine store velferds...

Les meir

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde

Investeringsmidlar til tiltak i beiteområde

Oppretta: 07.02.2020 – Sist oppdatert 10.02.2020

Det kan no søkjast tilskot til beitelag og andre former for organisert samarbeid der det vert drive næringsmessig beitedrift.  Søknadsfristen er 1. mars 2020. Formålet med tilskotet er å legge til...

Les meir

Søknad om barnehageplass, barnehageåret 2020/2021

Søknad om barnehageplass, barnehageåret 2020/2021

Oppretta: 05.02.2020 – Sist oppdatert 07.02.2020

Fitjar kommune gjennomfører samordna opptak for alle barnehager i Fitjar kommune.  Regjeringa ynskjer å gje fleire barn rett på barnehageplass.  Departementet har utvida retten til barnehageplass. ...

Les meir

Nytt eldreråd i Fitjar

Nytt eldreråd i Fitjar

Oppretta: 03.02.2020 – Sist oppdatert 03.02.2020

Det nye eldrerådet i Fitjar har no konstituert seg og er klart til å gå laus på oppdraget sitt.  Etter kommunelova skal det oppnemnast eldreråd i alle kommunane i landet. Kommunestyret i Fitjar o...

Les meir

Ferie ved Fitjar legesenter

Oppretta: 15.01.2020 – Sist oppdatert 19.02.2020

I veke 9 og 10 (24. februar - 8. mars) skal dr. Gabor Borgulya ha ferie. I veke 10 skal dr. Alina Bumbar vere vikar for han. I veke 13, 14 og 15 (23. mars - 12. april) skal dr. Waleed Brisam har f...

Les meir

Gå til alle nyhende
Kontakt oss