Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar

Oppfordring: Les breva dine på nett!

Oppretta: 23.02.2018 – Sist oppdatert 23.02.2018

Fitjar kommune brukar i større og større grad elektronisk utsending av brev for å kommunisere med eigne innbyggjarar. Dette gjer tryggare og meir effektive tenester for både avsendar og mottakar. S...

Les meir

Treffpunkt - møteplass for barn og unge i Sunnhordland

Oppretta: 16.02.2018 – Sist oppdatert 16.02.2018

Treffpunkt er eit tilbod, i regi av kreftforeninga, til barn og unge mellom 6 og 16 år som har alvorleg sykdom i familien, eller som har opplevd av noen som står dem nær er død. Informasjon om til...

Les meir

Ny tid for kontrollutvalet er torsdag 8. mars, kl. 09.00.

Oppretta: 14.02.2018 – Sist oppdatert 20.02.2018

Les meir

Brøyting og strøing vinterstid

Oppretta: 26.01.2018 – Sist oppdatert 26.01.2018

Kommunen minnar om vakttelefon for veg, vatn og avløp 952 29 950 ved spørsmål om brøyting og strøing på vinterstid.

Les meir

Kommunal vigsel

Kommunal vigsel

Oppretta: 23.01.2018 – Sist oppdatert 30.01.2018

I slutten av juni 2017 endra Stortinget ekteskapslova, og vigselsmynde vart overført frå domstolane til kommunen. Vilkår og rettleiing Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller v...

Les meir

Nav Fitjar informerer om nye kurs som startar opp på vårparten.

Nav Fitjar informerer om nye kurs som startar opp på vårparten.

Oppretta: 09.01.2018 – Sist oppdatert 09.01.2018

Akvakulturoperatur kurs startar opp 22.01.18 – 08.06.18. Arbeidsnorsk med praksis startar opp 12.02.18- 22.07,18.Ta kontakt med NAV Fitjar for ytterlagare informasjon, eller sjå www.nav.noOpe månda...

Les meir

Brøyting av vegar

Oppretta: 11.12.2017 – Sist oppdatert 12.12.2017

Fitjar kommune har ansvar for brøyting av kommunale vegar, medan Statens vegvesen syt for brøytinga av fylkes-, riks- og europavegar.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Gå til alle nyhende

Endring av detaljreguleringsplan Kvedno/Kjærelva

Oppretta: 13.02.2018 – Sist oppdatert 14.02.2018

Utval for plan og miljø vedtok den 01.02.2018 i sak PS 9/18 mindre endring av detaljregulering for gnr. 61 bnr. 12 - m/fl. - Kvedno/Kjærelva - næring og veg.  Reguleringsplanen har PlanID 201404.

Les meir

Stadfesting av detaljregulering for del av Hellandssjøen

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta i møte den 22.11.2017 sak PS 48/17 detaljreguering for del av Hellandssjøen, småbåthamn mm, med PlanID 201602.

Les meir

Stadfesting detaljregulering Årskog industriområde

Oppretta: 01.12.2017 – Sist oppdatert 07.12.2017

Fitjar kommunestyre stadfesta den 22.11.2017 i sak PS 47/17 Detaljregulering for Årskog industriområde med planID 1222_201701.  

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset er klart til å takast i bruk. I tida framover vil det kome på plass fleire aktivitetsaparat. Mellom anna fleire hinderløypeaparat og ein trmapoline nedfelt i bakken.

Les meir

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Aktivitetsområdet ved rådhuset

Oppretta: 19.05.2017 – Sist oppdatert 19.05.2017

Aktivitetsområdet ved rådhuset kan takast i bruk. I tida framover vil det komme fleire aktivitetsaparat. Mellom anna ein trampoline som er nedfelt i bakken.

Les meir

Kontakt oss