Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Høyring - Framlegg til skulerute 2020 - 2021

Høyring - Framlegg til skulerute 2020 - 2021

Oppretta: 04.12.2019 – Sist oppdatert 04.12.2019

Framlegg til skulerute for 2020 - 2021 vert med dette lagt ut på høyring med høyringsfrist 19. desember 2019. Eventuell høyringsuttale vert å senda til Fitjar kommune, pb. 83, 5418 Fitjar eller på...

Les meir

Folkemøte om stadsanalyse Fitjar sentrum

Folkemøte om stadsanalyse Fitjar sentrum

Oppretta: 03.12.2019 – Sist oppdatert 04.12.2019

Fitjar kommune har fått utarbeidd ein stadsanalyse for Fitjar sentrum. Stadsanalysen vil bli presentert i eit folkemøte i kommunestyresalen på Rådhuset torsdag 12. desember kl 19:00-21:00.  

Les meir

Kommunebudsjettet 2020, open høyring

Oppretta: 02.12.2019 – Sist oppdatert 03.12.2019

Måndag 9. desember kl. 18.00 vert det halde open høyring om Fitjar kommune sitt budsjett for 2020.  Høyringa vert i kommunestyresalen og heile kommunestyret skal vera til stades.  

Les meir

Fitjar legesenter

Oppretta: 29.11.2019 – Sist oppdatert 29.11.2019

Dr. Waleed Brisam har ferie frå 20. desember til 6. januar.

Les meir

Budsjett 2020

Oppretta: 26.11.2019 – Sist oppdatert 26.11.2019

Fitjar formannskap sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 ligg ute til offentleg ettersyn fram til 11. desember på http://www.fitjar.kommune.no/budsjett-2020/.  Dokumenta er også...

Les meir

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Oppretta: 25.11.2019 – Sist oppdatert 25.11.2019

Offentlege instansar, private aktørar, frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om nasjonale tilskotsmidlar til arbeidet.   

Les meir

Folketalsutvikling

Folketalsutvikling

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Pr. 01.10.19 er me 3.195 Fitjarbuarar. 3. kvartal - 10 fødde, 6 døde. 1 innvandra. 30 flytta inn og 36 flytta ut av kommunen. Då er me blitt 1 færre i løpet av 3. kvartal.

Les meir

Nye vegadresser i Fitjar

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Fitjar kommune vil halda fram arbeidet med nye vegadresser i kommunen. Me prioriterer arbeidet med adresser for bustadar, og no er det austsida av Fitjar sin tur. Me vil jobbe med å gje vegadresser...

Les meir

Gå til alle nyhende
Melding om oppstart - ny barnehageplan

Melding om oppstart - ny barnehageplan

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

Utval for oppvekst og omsorg vedtok i møte 24.09.2019 i sak PS 39/19 oppstart av arbeid med ny barnehageplan for perioden 2020 -2030. Planen ligg ute til offentleg ettersyn på Biblioteket og i kun...

Les meir

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 vert det gjeve melding om at Fitjar kommune set igong arbeid med områderegulering av Fitjar sentrum, omlag frå avkøyringa Hegranesvegen i vest til og med Fi...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss