Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Fitjar skulekorps inviterer til ein spennande og variert dag på Fodno 28.08

Oppretta: 24.08.2016 – Sist oppdatert 24.08.2016

Fitjar skulekorps i samarbeid med Sundagsskulen,Kyrkja og Sogelaget inviterer deg ut til Fodno v/skulehuset.Friluftsgudsteneste, sundagsskulens dag, guida omvisning.  

Les meir

Velkommen til sunnhordlandstreff i Bergen

Oppretta: 23.08.2016 – Sist oppdatert 23.08.2016

Sunnhordlandstreff i Bergen ombord på Statsraad Lehmkuhl 5. september.Knyt kontaktar med framtidige arbeidsgjevarar og oppdater deg på kva som skjer i Sunnhordland! Sunnhordlandstreffet startar kl ...

Les meir

Positiv auke av innbyggjartalet

Positiv auke av innbyggjartalet

Oppretta: 19.08.2016 – Sist oppdatert 19.08.2016

Folketalet i Fitjar kommune har auka med 24 personer i 2 kvartal. Me er no totalt 3168 innbygjara i bygda vår.

Les meir

Endring av møtetid for møte i Plan og Miljø

Oppretta: 18.08.2016 – Sist oppdatert 18.08.2016

Tillyst møte i Utval for plan og miljø 23. august, vert flytta til tysdag 30. august kl. 13:00.

Les meir

Ferieavvikling

Oppretta: 18.08.2016 – Sist oppdatert 18.08.2016

Fastlege Gabor Pal Borgulya har ferie i veke 33.

Les meir

Nytt skuleår

Nytt skuleår

Oppretta: 17.08.2016 – Sist oppdatert 17.08.2016

Tilsette ved skulane har no hattplanleggingsdagar og ser fram til åmøta elevane i morgon.

Les meir

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 07.07.2016 – Sist oppdatert 07.07.2016

Brannfaren tar ikke ferie I disse dager er Norge i feriemodus og mange drar på hytta. Da er det viktig å forsikre seg om at sikkerheten er i varetatt. Godt brannvern på hytta gir trygg hyttekos.

Les meir

Pressemelding frå Norsk Brannvernforening

Oppretta: 05.07.2016 – Sist oppdatert 05.07.2016

Få branndøde 1. halvår, men eldre personer fortsatt utsatt.  Dødsbrannstatistikken viser fortsatt en positiv trend. Tall fra DSB viser 19 omkomne i brann hittil i år. Det er på nivå med resultatet ...

Les meir

Gå til alle nyhende

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føres...

Les meir

Avlastingsheim

Oppretta: 20.06.2016 – Sist oppdatert 21.06.2016

Fitjar kommune har eit barn som treng ein avlastingsheim grunna særlege behov.  

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Utval for oppvekst og omsorg - endra møtedato

Oppretta: 04.04.2016 – Sist oppdatert 04.04.2016

Tillyst møte i utval for oppvekst og omsorg, onsdag 6. april, er flytta til tysdag 12. april kl. 13:00. Møtet vert halde i kommunestyresalen på Fitjar rådhus, og er ope for alle. Saksliste og møt...

Les meir

Stadfesting reguleringsplan "Gartneritomta"

Oppretta: 15.03.2016 – Sist oppdatert 16.03.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 stadfesta Fitjar kommunestyre den 02.03.2016, sak PS 5/16 detaljreguleringsplan for nytt bustadområde på gnr. 65 bnr. 105, med tilhøyrande kart dagsett 28...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss