Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera
nyhende høyringar / kunngjeringar

Tomt til kommunale bustadar

Oppretta: 29.11.2016 – Sist oppdatert 29.11.2016

Fitjar kommune skal byggja kommunale bustadar for rusmiddelavhengige, og ønskjer å kjøpa tomtar til føremålet.  

Les meir

Utval for plan og miljø - flytting av møte

Oppretta: 25.11.2016 – Sist oppdatert 25.11.2016

Tillyst møte i Utval for plan og miljø den 13. desember er flytta til tysdag 20. desember kl. 13:00

Les meir

Bestill legetime via SMS

Oppretta: 24.11.2016 – Sist oppdatert 24.11.2016

Begge legekontora i Fitjar kommune tilbyr no time- og reseptbestilling via SMS, app eller via Internett.  

Les meir

Kontrollutvalet avlyser møte

Oppretta: 23.11.2016 – Sist oppdatert 02.12.2016

På grunn av få saker, blir kontrollutvalet sitt møte 30.11.2016 avlyst.  

Les meir

Varsel om mindre endring - detaljregulering Litla Kråko

Oppretta: 22.11.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informera om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Kjell Hjelmen har utarbeidd forslag til mindre endring av reguleringsplan for Lit...

Les meir

Vinnarar av kommunen sine topptrim og telltur konkurransar

Oppretta: 16.11.2016 – Sist oppdatert 16.11.2016

Kommunen har hatt ein konkurranse for alle sine tilsette der alle som var med på topptrimmen hadde moglegheit  til og vinne eit gåvekort på Mx Sport Larsen pålydande 500.- Vinnaren av denne konkurr...

Les meir

GRATIS HPV-VAKSINE TIL KVINNER FØDD I 1991 ELLER SEINARE

Oppretta: 15.11.2016 – Sist oppdatert 15.11.2016

  Unge kvinner er tilrådd vaksine mot humant papillomavirus (HPV). Vaksina kan førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft.Frå hausten 2016 får kvinner fødd i 1991-1996 tilbod om...

Les meir

Melding om oppstart av detaljregulering del av Hegreneset industriområde, gbnr. 64/30 m.fl.

Oppretta: 19.10.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette meldt at J.Tufteland AS på oppdrag for Engevik & Tislevoll AS, set i gang arbeid med detaljregulering for del av Hegreneset industrio...

Les meir

Gå til alle nyhende

Tomt til kommunale bustadar

Oppretta: 29.11.2016 – Sist oppdatert 29.11.2016

Fitjar kommune skal byggja kommunale bustadar for rusmiddelavhengige, og ønskjer å kjøpa tomtar til føremålet.  

Les meir

Varsel om mindre endring - detaljregulering Litla Kråko

Oppretta: 22.11.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i Plan og bygningslova, vil vi med dette informera om at Omega Areal as på vegne av grunneigar Kjell Hjelmen har utarbeidd forslag til mindre endring av reguleringsplan for Lit...

Les meir

Melding om oppstart av detaljregulering del av Hegreneset industriområde, gbnr. 64/30 m.fl.

Oppretta: 19.10.2016 – Sist oppdatert 22.11.2016

I samsvar med § 12-8 i plan- og bygningslova vert det med dette meldt at J.Tufteland AS på oppdrag for Engevik & Tislevoll AS, set i gang arbeid med detaljregulering for del av Hegreneset industrio...

Les meir

Reguleringsendring Port Steingard

Oppretta: 01.07.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 41/16 mindre reguleringsendring for Port Steingard plankart datert 17.03.2016 og føresegner...

Les meir

Reguleringsendring Kvedno/Kjerelvo

Oppretta: 27.06.2016 – Sist oppdatert 01.07.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova §§ 12-12 og 12-14 vedtok Utval for plan og miljø den 31.05.2016 sak PS 40/16 mindre reguleringsendring for Kvedno/Kjerelvo med plankart datert 27.06.2016 og føres...

Les meir

Vedteke reguleringsplan for Midtfjellet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 18.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 8/16 Reguleringsplan for Midtfjellet Vindpark med tilhøyrande plankart dat. 01.09.2015, føresegner dat....

Les meir

Vedteke reguleringsplan, for Avløypet

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 10/16 Reguleringsplan for Avløypet  med tilhøyrande kart, føresegner, planomtale med ROS-analyse dagset...

Les meir

Vedteke reguleringsplan, Fitjar sentrum kryss Fv. 545

Oppretta: 18.05.2016 – Sist oppdatert 20.05.2016

Med heimel i Plan- og bygningslova § 12-12 vedtok Fitjar kommunestyre den 27.04.2016 i sak PS 9/16 detaljreguleringsplan for Fitjar sentrum, kryss Fv 545, med plankart, planomtale med ROS-analyse o...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss