Hopp til innhold Hopp til søk

Turistinformasjon

Kamera

Hjelp oss og bli betre

nyhende høyringar / kunngjeringar
Høyring - Framlegg til skulerute 2020 - 2021

Høyring - Framlegg til skulerute 2020 - 2021

Oppretta: 04.12.2019 – Sist oppdatert 04.12.2019

Framlegg til skulerute for 2020 - 2021 vert med dette lagt ut på høyring med høyringsfrist 19. desember 2019. Eventuell høyringsuttale vert å senda til Fitjar kommune, pb. 83, 5418 Fitjar eller på...

Les meir

Folkemøte om stadsanalyse Fitjar sentrum

Folkemøte om stadsanalyse Fitjar sentrum

Oppretta: 03.12.2019 – Sist oppdatert 04.12.2019

Fitjar kommune har fått utarbeidd ein stadsanalyse for Fitjar sentrum. Stadsanalysen vil bli presentert i eit folkemøte i kommunestyresalen på Rådhuset torsdag 12. desember kl 19:00-21:00.  

Les meir

Fitjar legesenter

Oppretta: 29.11.2019 – Sist oppdatert 29.11.2019

Dr. Waleed Brisam har ferie frå 20. desember til 6. januar.

Les meir

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Nasjonal tilskotsordning for å inkludere barn og unge

Oppretta: 25.11.2019 – Sist oppdatert 25.11.2019

Offentlege instansar, private aktørar, frivillige lag og organisasjonar kan no søkje om nasjonale tilskotsmidlar til arbeidet.   

Les meir

Folketalsutvikling

Folketalsutvikling

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Pr. 01.10.19 er me 3.195 Fitjarbuarar. 3. kvartal - 10 fødde, 6 døde. 1 innvandra. 30 flytta inn og 36 flytta ut av kommunen. Då er me blitt 1 færre i løpet av 3. kvartal.

Les meir

Nye vegadresser i Fitjar

Oppretta: 21.11.2019 – Sist oppdatert 21.11.2019

Fitjar kommune vil halda fram arbeidet med nye vegadresser i kommunen. Me prioriterer arbeidet med adresser for bustadar, og no er det austsida av Fitjar sin tur. Me vil jobbe med å gje vegadresser...

Les meir

Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Ny ladestasjon i Fitjar sentrum

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Fortum ladestedet er testa og i drift i Fitjar sentrum på rådhusplassen i samband med miljøgata. Fitjar kommune har fått Enova-støtte til hurtiglading på 200.000 til dette prosjektet. Fortum har få...

Les meir

Strøsand til eldre og rørslehemma

Strøsand til eldre og rørslehemma

Oppretta: 15.11.2019 – Sist oppdatert 15.11.2019

Eldre over 70 år og rørslehemma kan få grtis strøsand av Fitjar kommune, som eit fallforebyggjande tiltak.  

Les meir

Gå til alle nyhende
Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Melding om oppstart av områdereguleringsplan for Fitjar sentrum

Oppretta: 28.10.2019 – Sist oppdatert 28.10.2019

I medhald av plan og bygningslova § 12-8 vert det gjeve melding om at Fitjar kommune set igong arbeid med områderegulering av Fitjar sentrum, omlag frå avkøyringa Hegranesvegen i vest til og med Fi...

Les meir

Gå til alle høyringar / kunngjeringar
Kontakt oss